Informace pre e-shopy: +421 346 685 159, azauto@slovanet.skpodrobnosti, kontakty

Objednávka autopoťahov (kamióny a nákladné vozidlá)

(Renault, MAN,...)
(verze vozidla)
(2021)
(február)
(2021)
Sedadlo vodiča
Sedadlo spolujezdca
Odoslaním svojej objednávky potvrdzujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a udeľujem tým spoločnosti spoločnosť AZ Auto Slovakia s.r.o., so sídlom Staničná 1522/20, 908 51 Holíč, IČO: 362 46 638, IČ DPH: SK 202 01 86 586, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, vložka číslo: 13156 / T, ďalej len "správca" súhlas k všetkým činnostiam, ktoré súvisia so spracovaním objednávky, fakturáciou, oznámením platobných údajov a odovzdaním osobných údajov spracovateľom a dopravcom. Súhlas udeľujem na spracovanie osobných údajov: Mená a priezviská, dátumy narodenia, poštové adresy (korešpondenčná alebo doručovacia,) emailové adresy, telefonického kontaktu, IP adresy počítača. Bol som poučený, že svoj súhlas, mám právo, kedykoľvek odvolať. So spracovaním svojich údajov spoločnosťou A-Z Auto Slovakia s.r.o., a odovzdaním údajov spracovateľom a dopravcom súhlasím.

 

AZ Auto Design

A-Z AUTO SLOVAKIA s.r.o.
Staničná 1522/20, 908 51 Holíč

azauto@slovanet.sk
www.azauto.sk

+421 346 685 159

Naše výhody:

  • dodávka tovaru po celej SR
  • komunikácia so zákazníkmi
  • pomer kvalita x cena
  • kvalitné produkty
  • rýchlosť vykrytia
  • vlastné sklady

Môže vás zaujímať: