Informace pre e-shopy: +421 346 685 159, azauto@slovanet.skpodrobnosti, kontakty

Objednávka autodoplnkov

Autodoplňky
(vyberte)
(AN upresnenie)
(typ vozidla, názov výrobku)
(počet)
(doplňte dle potřeby)
(vyberte)
(AN upresnenie)
(typ vozidla, názov výrobku)
(počet)
(doplňte dle potřeby)
(vyberte)
(AN upresnenie)
(typ vozidla, názov výrobku)
(počet)
(doplňte dle potřeby)
(vyberte)
(AN upresnenie)
(typ vozidla, názov výrobku)
(počet)
(doplňte dle potřeby)
Odoslaním svojej objednávky potvrdzujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a udeľujem tým spoločnosti spoločnosť AZ Auto Slovakia s.r.o., so sídlom Staničná 1522/20, 908 51 Holíč, IČO: 362 46 638, IČ DPH: SK 202 01 86 586, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, vložka číslo: 13156 / T, ďalej len "správca" súhlas k všetkým činnostiam, ktoré súvisia so spracovaním objednávky, fakturáciou, oznámením platobných údajov a odovzdaním osobných údajov spracovateľom a dopravcom. Súhlas udeľujem na spracovanie osobných údajov: Mená a priezviská, dátumy narodenia, poštové adresy (korešpondenčná alebo doručovacia,) emailové adresy, telefonického kontaktu, IP adresy počítača. Bol som poučený, že svoj súhlas, mám právo, kedykoľvek odvolať. So spracovaním svojich údajov spoločnosťou A-Z Auto Slovakia s.r.o., a odovzdaním údajov spracovateľom a dopravcom súhlasím.

 

AZ Auto Design

A-Z AUTO SLOVAKIA s.r.o.
Staničná 1522/20, 908 51 Holíč

azauto@slovanet.sk
www.azauto.sk

+421 346 685 159

Naše výhody:

  • dodávka tovaru po celej SR
  • komunikácia so zákazníkmi
  • pomer kvalita x cena
  • kvalitné produkty
  • rýchlosť vykrytia
  • vlastné sklady

Môže vás zaujímať: